Tokat’ta 537 milyon TL Tutarındaki Tesislerin Toplu Açılış Töreni

2009-2010 yıllarında ilimizde proje maliyeti  1 milyon TL ve üzerinde olan, toplam 537 milyon TL tutarındaki tesislerimizin resmi açılışı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vekaletiyle Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek tarafından gerçekleştirildi.
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde gerçekleştiren açılış töreninde ilk olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin “Gaziosmanpaşa Üniversitesi şeffaf, halkla kucaklaşan, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, katılımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan bir üniversitedir.  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kanunla verilen temel görevlerinin yanı sıra bölge halkının sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı ve uluslar arası alana açılmayı amaç edinmiştir. Sayın Başbakan Yardımcım hastanemiz 22000 metrekare kapalı alana sahip olup, modern ameliyathanesi, yoğun bakım üniteleri ile 300 yatak kapasitelidir. Hastaneniz ileri sağlık hizmetleri ile tüm bölgeye hizmet vermektedir. Bu süreçte başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum ” dedi.
İlimize yapılan yatırımlardan ötürü başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Yardımcımız Sayın Çemil Çiçek’e, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade eden Valimiz Sayın Şerif Yılmaz “Sayın Başbakan Yardımcım,  Muhterem Misafirler; Değerli Tokatlılar, 6000 yıllık geçmişini geleceğe taşıyan;  tarih, kültür ve doğa müzesi şehrimiz Tokat’a,  hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Tokat’ta tarım sektörünün geçmişte kazandığı önem, küresel ısınmadan en az etkileneceği öngörülen topraklarıyla gelecekte de   devam edecektir. Sanayi sektörü; tarıma dayalı sanayinin öncülüğünde, ilin doğal kaynak potansiyeline bağlı üretim yapan alt sektörlerle büyümektedir. Mevcut doğal ve kültürel varlıkları ile bir turizm kenti olma yönündeki altyapı çalışmalarımız ise hızla devam etmektedir. 20 yıllık tecrübeye sahip Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin şehrin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına yaptığı katkılar ile her geçen gün büyüyen bir üniversite şehri haline gelmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı vizyon ve hedeflerine kademeli olarak ulaşmak üzere çıktığı yolda; sektörlere yönelik hazırlanan temel politika belgeleri ile Tokat’ın ve ülkemizin yol haritaları çizilmektedir. İstikrar içinde büyüyen, gelirlerini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye için Tokat’ta çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Ülke düzeyinde olduğu gibi yerel düzeyde de tarım, sanayi, ticaret, turizm, teknik ve sosyal altyapı alanlarında verdiğiniz desteklerle büyük ilerlemeler kaydedilmektedir.
Tokat’ın tarım, tarıma dayalı sanayi ürünleri, mermer ve doğal taş ürünleri ile ülkenin 500 milyar dolarlık ihracat hedefinden küçük değil büyük bir paya sahip olması için “Yeniden Küçük Asya’nın Merkezi Tokat”  2023 vizyonuna ulaşmak için  sürdürülmekte olan çalışmalarımız  hızla devam etmektedir.
Bu bağlamda 2009 yılından sonra, ilimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak, kamu kurumları tarafından; kentsel ve kırsal alanda altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla hayata geçirilen ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek; her biri 1 milyon TL ve üzerinde proje maliyetine sahip, toplam yatırım tutarı  331 milyon TL olan 39 önemli tesisimizin açılışını yapmaktayız. Bu tesislerin tüm Tokat halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yine Yatırımların ve İstihdamın  Artırılmasına Dair Kanun  kapsamında SGK, Vergi Stopajı, Enerji Desteği ve Bedelsiz Arsa Tahsisi konularında sağlanan bölgesel ve sektörel teşvikler ile küresel krize rağmen 2009-2010 yıllarında ilimizde her birinin proje maliyeti  1 milyon TL ve üzerinde olan; toplam 537 milyon TL tutarında  yatırım yapılarak 747 kişiyi istihdam eden 12 tesisimizin de resmi açılışını bugün gerçekleştirmeyiz.

Tokat’ın sürdürülebilir kalkınmasında ve rekabet gücüne sahip bir kent olmasında büyük öneme sahip bu tesislerimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının ilimize yapmış olduğu yatırımların yönlendirilmesinde; gerekse özel sektör yatırımlarının bölgeye yapılmasına yönelik teşviklerin sağlanmasında ve gerekli altyapı koşullarının iyileştirilmesinde, ilimize vermiş olduğunuz desteklerden ötürü başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Yardımcımız Sayın Çemil Çiçek’e, hükümetimize ve emeği geçen herkese Tokat halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Son olarak açılışla ilgili kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcımız Sayın Cemil Çiçek “Öncelikle açılışlarını gerçekleştireceğimiz tüm bu yerler ülkemize ve Tokat ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her ülkenin kendine has çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bunların öncelik sıralaması yapıldığında bir devletin bir varlık sebebi vardır. Bunlar olmazsa olmaz hizmetlerdir. Bunların başında ilk olarak eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve adalet hizmetleri gelmektedir. Bu hizmetler hepsi eşdeğer ve birbirleriyle alakalı hizmetlerdir.  Bugün bu açılışını gerçekleştireceğimiz eserlerin bir bölümü, sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet hizmetleri ile alakalıdır. Tüm bu açılışlarını gerçekleştireceğimiz sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet alanındaki  hizmet yerlerimizin yapılmasında emeği geçenlere ve istihdam sağlayan değerli işadamlarımıza Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vekaletleri ile teşekkür ediyor, bir kez daha ülkemize ve Tokat iline hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 39 projemizin açılışı Başbakan Yardımcımız Devlet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek, Valimiz Sayın Şerif Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.